En utvei por Putin – VG

PUTINS VALG: El presidente de Rusia har fått svar på sine krav fra USA og Nato. Nå må Putin velge mellom forhandlinger eller konfrontasjon.

Russland har fått svar fra USA og Nato på sine sikkerhetspolitiske krav. El presidente Vladimir Putin er gitt en mulighet til å velge en diplomatisk vei, bort fra en farlig konfrontasjon.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk para VGs holding. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

De første reaksjonene fra Moskva er ikke oppmuntrende. El talsperson de Putin, Dmitrij Peskov, sier en det ikke er særlig grunn para el optimismo. Utenriksminister Sergej Lavrov sier en USA forslag ikke inneholder “noen positiv reaksjon” på Russlands viktigste krav.

Putin er taus. Det ser ut til å være en bevisst strategi å skape usikkerhet om hva den russiske presidenten egentlig ønsker å oppnå med å stille ufravikelige krav til vestlige land, kombinert med en massiv styrkeoppbygging nær Ukraina. Kreml sier det ikke er planer om å invadere nabolandet, men det de gjør på bakken i grensetraktene vitner om noe annet.

USA og Natos svar på Russlands krav er ikke offentliggjort. Det er klart at Russland ikke får noen garanti for at Nato kan få nye medlemsland i øst. En Ukraina skal nektes medlemskap for all fremtid vil bryte med Natos prinsipp om en åpen dør. Sverige og Finlandia må også kunne søke medlemskap, om de selv ønsker. Putin skal ikke diktere grensene para russisk innflytelsessfære i Europa. Selvstendige nasjoner bestemmer sin utenriks- og sikkerhetspolitiske forankring.

Det er likevel verdt å legge merke til at Lavror, den særdeles erfarne utenriksministeren, holder døren på gløtt. Han sier det er “svar som gir håp om at vi kan ha en seriøs samtale om de andre kravene”.

Nato-landene ønsker å samtale med Russland om flere tiltak som kan styrke sikkerheten i Europa. Det gjelder blant annet større gjensidig åpenhet om militærøvelser og utplassering av styrker. Det er også et stort behov for å forhandle om rustningskontroll, særlig etter at INF-avtalen mellom USA og Russland ble sagt opp i 2019. Denne avtalen forbød utplassering av mellomdistanseraketter med atomvåpen i Europa.

En invasjon av Ukraina vil være et katastrofalt feilgrep av Russland, med store tap av menneskeliv, harde økonomiske sanksjoner og økt spenningsnivå. Resultatet av et angrep på Ukraina vil være at flere land søker sikkerhet i den vestlige forsvarsalliansen. Nato vil også styrke forsvaret i øst. Resultatet vil bli det stikk motsatte av det Putin ønsker.

Putin har skapt en ytterst alvorlig krise. Han kan når som helst dempe spenningen ved å trekke styrker tilbake fra grensen og svare ja på invitasjonen om forhandlinger. Det er den eneste farbare vei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.