‘Huishoudens aan warmtenet betalen hoofdprijs’ | Castrar

Dat blijkt uit een inventarisatie door de Woonbond, een belangenvereniging voor huurders.

Het maximale warmtetarief dat bedrijven mogen doorrekenen wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ese máximo es gekoppeld aan de gasprijs, die momenteel torenhoog is. Warmtebedrijven kiezen zelf in hoeverre ze het maximum doorberekenen aan hun klanten.

Eneco het duurst

Wie klant is van Ennatuurlijk gaat dit jaar maar liefst 89% meer betalen. Maar van alle onderzochte aanbieders betaal je de hoogste prijs per gigajoule bij Eneco: €43,67, liefst 78% meer dan in het jaar ervoor. Een gemiddeld huishouden is in 2022 maar liefst 41% meer geld kwijt voor warmte. Daarin zijn zowel vaste als variabele kosten meegenomen. Bij Eneco es het gemiddelde huishouden het slechtst af: zij gaan maar liefst €2084,36 op jaarbasis betalen: €667,45 meer dan vorig jaar.

De Woonbond ziet in de exorbitant gestegen tarieven een aanleiding om warmteconsumenten – die niet zoals anderen van energieleverancier kunnen overstappen – beter te beschermen en om woningen beter te isoleren. „De koppeling tussen de gasprijs en de maximale tarieven voor warmte is bedoeld om consumanten te beschermen. Maar door de hoge gasprijs is het warmtetarief veel te hoog geworden”, ziet Woonbond-director Zeno Winkels. “De koppeling kan daarom beter worden losgelaten”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.